Pro vodáky


AHOJ všem, kteří se zajímáte o "rekreační" sjíždění řek.

Na těchto stránkách budete nacházet různé vodácké akce pořádané jak občanským sdružením Eldorádo, tak i jinými vodáckými nadšenci. Proto sledujte "kalendář vodáckých akcí" kde se můžete dozvědět, kdy a kde se co chystá nebo kde se zrovna pouští nějaká voda, která by se dala jet.

Většina z vás zná jenom vícedenní letní vodu (Vltava, Berounka, Sázava, Lužnice, apod.), ale po celé ČR je ještě mnoho dalších řek, které jsou i jednodenní a určitě stojí za sjetí. Bohužel, většina těchto vod je přímo závislá na správci vodního toku a jejich ochotě zda vodu pustí či ne.
Pro ty, kteří se tomuto krásnému druhu relaxace a odpočinku věnují a nebo věnovat chtějí, se budu postupně 
snažit 
na tyto stránky přidávat informace, o kterých si myslím, že je alespoň trochu dobré něco o nich vědět (jak se na vodě chovat, něco z bezpečnosti, techniky jízdy, apod.).


Mirek